Synpunkter på certifiering av industriella kolupptag

Call for input: Industrial Removal Certification Methodologies

EU kommissionen har publicerat en inbjudan att lämna synpunkter på metoder för certifiering av industriellt kolupptag, såsom för BECCS, DACCS och lagring i långlivade produkter.

Deadline 15 september. 

>> Mer information på EUSurvey – Survey (europa.eu)

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter