Sysav klimatpositiva till år 2030

Sysav klimatpositiva till år 2030

Sysavs styrelse beslutade om en Klimatambition som visar vägen framåt och vi började utreda koldioxidinfångning. Restavfallet i regionen minskade ytterligare och ett historiskt avtal tecknades.

2021 var ett händelserikt år för Sysav, men var på många sätt bara startskottet. Klimatambitionen som klubbades igenom visar en riktning och en tydlig målsättning för Sysavs verksamhet framåt. Vi ska inte bara nå netto noll utsläpp, utan till och med bli klimatpositiva till år 2030. En avgörande del att nå dit är en CCS, koldioxidinfångning och lagring, och under 2021 påbörjades en förstudie.

Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter