Tack för i år Almedalen!

En spännande och intensiv Almedalsvecka har passerat, fylld av möten och diskussioner som har satt avtryck i kampen för en hållbar framtid. Klimpo var på plats hos Gotlands Kulturrum på torsdagen och bjöd in till en lyckad och inspirerande dag med fokus på #BioCCS, #CCS och #CCU, där näringsliv och politiker enades om att det är hög tid att agera.

Vi inledde Almedalen redan under onsdagen då Karolina Unger var inbjuden att moderera Nasdaq Sveriges panel på Techarenan med rubriken ”Koldioxidborttagning – hur blir det en del av lösningen på klimatkrisen och hur kan vi skapa en trovärdig marknad?” Om du missade det samtalet finns det att kika på HÄR.

Vi rivstartade sedan torsdagen dagen med att Karolina Unger gästspelade i Hållbar Energi 2030s fullsatta och inspirerade samtal om CCS arrangerat av SYSAV och Öresundskraft – Hur blir koldioxidinfångning verklighet? Vi kan bara hålla med, samarbete är nyckeln till en hållbar framtid!

Panelerna och diskussionerna i Almedalen utgör en viktig plattform för Sveriges – och även Norges – CCS-aktörer att tydligt förmedla budskapet till svenska riksdagsledamöter och Europaparlamentariker om behovet av en stabil ram och stödsystem för BioCCS, samt möjligheten att sälja koldioxidkrediter på den frivilliga marknaden. Klimpo hade med sig Aker Carbon Capture och Celsio från Norge som deltog i diskussionerna och gav sitt perspektiv på hur vi kan få igång CCS-industrin tillsammans i Norden.

Det var fantastiskt att höra våra politikers och näringslivets starka vilja att främja implementeringen av BioCCS, CCS och CCU. BioCCS spelar en avgörande roll i Sveriges mål att nå netto-nollutsläpp senast 2045, och vi måste ta vara på denna positiva utveckling och se till att den fortsätter.

Överst från vänster, Bild 1, 2: Joakim Cejie, Stockholm Exergi, Anette Blücher, E.ON Sverige, Markus Sebastian Hole, Hafslund Oslo Celsio, Magnus Pettersson, SYSAV, Björn Nordh, Green Cargo, Hanne Rolén, Aker Carbon Capture, Karolina Unger, Klimpo. Bild 4: Fredrik Ekström, Nasdaq Stockholm, Sofia Backéus, LRF Skogsägarna, Rickard Nordin, C, Soraya Axelsson, Öresundskraft, Karolina Unger och Erik Florman, Akademiska hus. Bild 5, 6: Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi, Karin Medin, Söderenergi, Karin Nikavar, Vattenfall, Peter Braun, European Energy och David Hild, Fly Green Fund. Bild 7, 8: Louise Eklund (L), Camilla Brodin (KD), Elin Söderberg (MP), Martin Kinnunen (SD), Joakim Järrebring (S), Emma Wiesner (C) och Karolina Unger.

Det är viktigt att vi gemensamt skapar de förutsättningar som krävs för att företagen ska kunna implementera BioCCS vid sina anläggningar. Många företag har redan kommit långt i tekniska och kommersiella genomförbarhetsstudier och är redo att ta nästa steg mot implementering.

Det var glädjande att höra att det finns politisk vilja över partigränserna att möjliggöra BioCCS. En stark och växande BioCCS-industri gynnar Sveriges ekonomi och är av högsta vikt för att hjälpa oss att uppnå våra nationella klimatmål och även stödja Europa i att nå sina klimatmål.

Sverige är väl positionerat för att bli en ledande aktör inom den framväxande marknaden för negativa utsläpp men för att förverkliga vår potential krävs det att regelverk och stödsystem sätts på plats.
Det krävs tydlighet när det gäller fördelningen av statligt finansiellt stöd genom det föreslagna auktionsförfarandet och det krävs framför allt att det omvända auktionsförfarandet kommer i gång. Det var något som diskuterades flitigt i samtliga paneler.

>> Läs Tidningen Energis artikel Omstritt förslag hotar försäljningen av negativa utsläpp

Tillsammans behöver vi fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för att den frivilliga koldioxidmarknaden (VCM) kan existera parallellt med offentliga finansieringssystem. Att främja samexistensen av den frivilliga marknaden och offentlig finansiering öppnar vi dörren för privata investerare att bidra till utbyggnaden av BioCCS. Möjligheten att handla med koldioxidkrediter på den frivilliga marknaden skapar även incitament för att främja innovation och konkurrenskraft. Det ger även utrymme för företag att på ett effektivt sätt finansiera sina BioCCS-projekt och bidra till att accelerera omställningen till en koldioxidneutral framtid.

En positiv nyhet

En positiv nyhet som publicerade under veckan var den om att Regeringen nu föreslår sänkt energiskatt för koldioxidinfångning. Syftet är att stimulera teknikutveckling för att minska de fossila utsläppen i Sverige.

Lagförslaget innebär att de företag som installerar CCS-teknik och fångar in, transporterar och lagrar koldioxid ska omfattas av en betydligt lägre energiskatt för den el som förbrukas i anläggningen. Lagändringen skall underlätta för industrier och andra anläggningar som vill investera i CCS-teknik, något som välkomnas av branschen.

En relevant jämförelse kan vara att man som anläggning fångar in 500 000 ton koldioxid per år. Då innebär det här förslaget minskade energiskattekostnader i storleksordningen 170 miljoner kronor per år.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Remisstiden pågår till och med den 27 oktober. Remissförslaget finns att läsa här.

Sommartempo på Klimpo

Nu är dags att göra verklighet av alla planer. Men först går vi ner lite i tempo ett par veckor och hämtar energi inför en intensiv höst med fortsatta BioCCS-projekt, nätverksträffar, konferenser och mycket mer.

Inom kort öppnar vi anmälan till THE BioCCUS Conference i Stockholm, 3-4 oktober. Följ oss för uppdateringar!

Tack för det fantastiska arbete ni gör. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans för en hållbar och klimatpositiv framtid!

Glad sommar! //Klimpo


Påminnelse: Call for evidence – Public consultation on industrial carbon management.

The European Commission has launched a consultation on carbon capture, utilisation and storage deployment in order to assess:

  • What role these technologies can play in decarbonising the EU economy by 2030, 2040 and 2050;
  • Which measures are needed to optimise their potential, including in the deployment of EU-wide CO2 transport and storage infrastructures.

The feedback received will serve as important input for the Commission to set a strategic vision for industrial carbon management in the EU. Have your say by 31 August 2023!


Filmklipp från våra paneler i Almedalen:

Joakim Cejie, Head of Public Affairs, Stockholm Exergi.
Hanne Rolén, Head of Sustainability, Aker Carbon Capture.
Markus Sebastian Hole, Head of Public Affairs, Hafslund Oslo Celsio.
Rickard Nordin, Riksdagsledamot C.
Fredrik Ekström, Vd, Nasdaq Stockholm.
Soraya Axelsson, Commercial Director CCS, Öresundskraft.
Karin Medin, Vd, Söderenergi.
Emma Wiesner, C.
Camilla Brodin, KD.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter