Catena och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Fastighetsbolaget Catena har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppsverifikat. Det gör att Catena kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på andra sätt. Det skriver Öresundskraft i ett pressmeddelande. Öresundskraft arbetar intensivt med frågan om koldioxidavskiljning, CCS, vid Filbornaverket i Helsingborg: en förnyad EU-ansökan, en utredning inom Carbon […]

Helsingborg första kommun att koppla obligation till utsläpp av växthusgaser

Helsingborg

Helsingborg första kommun att koppla obligation till utsläpp av växthusgaser (CO2e) Helsingborgs stad kopplar ihop sitt ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete med stadens finansiering genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer. Nettonollutsläpp av växthusgaser i Helsingborg till 2035 är ett centralt mål, takten i utsläppsminskningarna kopplas nu till räntevillkoren på stadens obligationer. SEB Investment Management […]