Inspirationsföreläsning för Öresundskraft!

Oresundskraft

Igår inspirationsföreläste Klimpos VD Karolina Unger för Öresundskraft AB om #klimatpositivt och #kolsänkor. Hur når vi Sveriges mål att bli #klimatpositiva år 2045 tillsammans?  Öresundskraft och Helsingborgs stad är redan viktiga för omställningen som förebilder då Helsingborgs stad har tagit ett klimatpositivt initiativ och Öresundskraft planerar för #BioCCS om rätt förutsättningar ges. På Klimatkartan (Climate Positive Map) presenterar […]