Stödpengar för koldioxidlagring på väg

Stödpengar för koldioxidlagring på väg Energimyndigheten har precis lagt ett förslag på ett statligt stödsystem för att fånga in, avskilja och lagra koldioxid. Tanken är att det ska kunna betalas ut till stora pappers- och massaindustrier samt el- och värmebolag. Därmed skulle omkring sex miljoner ton koldioxid årligen hindras från att nå ut i atmosfären. […]