Helsingborg första kommun att koppla obligation till utsläpp av växthusgaser

Helsingborg

Helsingborg första kommun att koppla obligation till utsläpp av växthusgaser (CO2e) Helsingborgs stad kopplar ihop sitt ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete med stadens finansiering genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer. Nettonollutsläpp av växthusgaser i Helsingborg till 2035 är ett centralt mål, takten i utsläppsminskningarna kopplas nu till räntevillkoren på stadens obligationer. SEB Investment Management […]