Utfasning av fossila bränslen avgörande för klimatomställningen

Henrik Karmehag
Foto: Henrik Karmehag

En etablering av en e-metanolfabrik vid Dåva Kraftvärmeverk där infångad koldioxid från förnybara källor används som råvara kan bidra till en väsentlig minskning av koldioxidutsläppen, skriver representanter för Umeå Energi i en insändare i VK.

En etablering av en e-metanolfabrik vid Dåva Kraftvärmeverk där infångad koldioxid från förnybara källor används som råvara kan bidra till en väsentlig minskning av koldioxidutsläppen. Genom att ersätta nuvarande fossila bränslen inom sjöfarten med förnybart bränsle kan utsläpp motsvarande 150 000 ton fossil koldioxid undvikas.

Etableringen möjliggör även att fossil koldioxid från plast i avfallet kan fångas in för att lagras i berggrunden, med så kallad CCS-teknik. Som helhet kan detta innebära en ytterligare minskning av koldioxidutsläppen med 70 000 ton.

Etablering av en elektrometanolfabrik vid Dåva är givetvis inte det enda steget, men ett möjligt och väsentligt steg i att möta vår gemensamma klimatutmaning. Det visar att ett antal aktörer är beredda att tillsammans agera för att bidra till att sjöfarten inte ska behöva förlita sig på fossila bränslen.

  • Mårten Henriksson, Affärsutvecklare Umeå Energi
  • Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi

>> Läs hela insändare i VK

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter