Vattenfall ansöker om miljötillstånd för en anläggning för koldioxidavskiljning

Idag lämnar Vattenfall in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning vid Vattenfalls bioeldade kraftvärmeverk i Jordbro, söder om Stockholm. Anläggningen ska möjliggöra negativa utsläpp genom så kallad bio-CCS.

Tekniken för att fånga in och lagra koldioxid finns redan idag och Vattenfall har både arbetat med och följt utvecklingen av tekniken under de senaste 15 åren. Nu går Vattenfall in i nästa fas i utvecklingen av en ny fullskalig anläggning för bio-CCS i Sverige.

– Att vi idag är redo att lämna in miljötillståndsansökan är mycket glädjande. Tekniken är en fantastisk möjlighet och ett effektivt sätt att uppnå negativa CO2-utsläpp, vilket kommer att bidra i vårt arbete mot nettonoll till 2040 samt bidra till Sveriges klimatmål att bli klimatneutralt till 2045, säger Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

– Målbilden är att ha tekniken på plats i en ny anläggning vid kraftvärmeverket i Jordbro till år 2028, säger Lovisa Fricot Norén.

>> Läs mer hos Vattenfall

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter