Vattenfall och Växjö Energi får bidrag för gemensamt koldioxidinfångningsprojekt

Vattenfall och Växjö Energi har tilldelats drygt 600 000 kronor i bidrag från Energimyndigheten för det gemensamma projektet: Koldioxid på tåg – en teknisk systemstudie för välfungerande, hållbar och säker lastning och lossning.

– Lastning och lossning av koldioxiden på tåg är en viktig del i den totala värdekedjan för att säkerställa att koldioxiden från anläggningen i Jordbro når den slutgiltiga lagringen, säger Marcus Wahrgren, ansvarig för Vattenfalls CCX-program.

Både Vattenfall och Växjö Energi har pågående satsningar för att fånga in och minska koldioxid i atmosfären inom några års sikt.

Det gemensamma projektet syftar till att undersöka möjligheterna för att transportera koldioxid från anläggningar till slutförvaring via tåg, med särskilt fokus på effektiv lastning och lossning. En effektiv transportkedja kan leda till minskade kostnader för framtida projekt men också snabbare etablering av motsvarande lösningar runt om i landet.

– Vi vill säkerställa en välfungerande transport av koldioxid från vår anläggning i Växjö till utskeppningshamn. Projektet är en viktig pusselbit för detta arbete, säger Julia Ahlrot, chef strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Fakta om koldioxidinfångningen:
En fullskalig anläggning i Växjö har potential att fånga in 260 000 ton biogen koldioxid per år och Vattenfalls anläggning i Jordbro 150 000 ton biogen koldioxid per år. Genom lagring av koldioxiden kan detta bidra till att uppnå negativa utsläpp.

>> Läs hela pressmeddelandet här

Läs mer om Vattenfalls och Växjö Energis satsningar på att fånga in koldioxid på vattenfall.se och veab.se

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter