Ytterligare pusselbit på plats för infångning och lagring av koldioxid (CCS) i Göteborg

Renova och Göteborg Energi har beslutat att gemensamt genomföra en förstudie för infångning av koldioxid på avfallsförbränningen, så kallad CCS. Lösningen kan innebära att runt 100 000 ton CO2 fångas in årligen från 2030. Det skriver Göteborg Energi i ett pressmeddelande.

Sävenäs CCS
Renovas anläggning i Sävenäs. Foto: Lars Ardarve, Renova

– Energiåtervinning från avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas är en samhällsviktig verksamhet som genererar fjärrvärme och el, samtidigt som kretsloppet avgiftas från skadliga ämnen genom avancerad reningsteknik. Med CCS kan vi även få bort de biogena och fossila koldioxidutsläpp som idag uppstår i processen, säger Anders Åström, VD, Renova.

– I vissa delar av samhället är det nödvändigt med CCS för att komma till rätta med koldioxidutsläppen. Detta är ett avgörande steg i stadens omställning och vi är glada att vara med och driva den utvecklingen, säger Per-Anders Gustafsson, tf. VD, Göteborg Energi

Möjligheten att fånga in koldioxid är en viktig pusselbit för att nå klimatneutralitet, mål som såväl Göteborgs Stad har till 2030, liksom Sverige till 2045. För att uppnå detta är CCS nödvändigt att etablera på punktutsläpp, exempelvis avfallsförbränning.

Den nu beslutade förstudien har som mål att ta fram en teknisk lösning för installation och integrering av koldioxidavskiljning, förvätskning, mellanlagring och utlastning från förbränningslinje 7 på Renovas anläggning i Sävenäs.

Arbetet är ett viktigt steg för att nå målen i Renovas klimatplan, som har ambitionen att CCS ska introduceras år 2030 på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, med ytterligare utbyggnad under kommande år.

Förstudien ska vara klar under våren 2023.

Kolsänka i Göteborg

Energin från avfallsförbränningen används redan idag och genererar både fjärrvärme och el. I framtiden är ambitionen dessutom att förhindra koldioxiden från avfallsförbränningen att nå atmosfären. Eftersom 60 procent av koldioxiden från det förbrända avfallet är biogent hindras inte bara ny fossil koldioxid från att nå atmosfären – avskiljningen av den biogena koldioxiden hindrar även tidigare upptag av kol i växter från att återgå till atmosfären. Det innebär att avfallsförbränning rent av kan bli en kolsänka i Göteborg.

Den nu beslutade förstudien är ett nästa steg från flera tidigare studier som Renova och Göteborg Energi har genomfört som visar på goda möjligheter till CCS på avfallsförbränningen i Göteborg.

>> Till pressmeddelandet och mer information

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter