Remiss Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS

första andra tredje

Remiss av Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS Diarienummer: M2021/00822 Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS” är ute på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 mars 2022. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas […]

Northern Lights tilldelade EU-medel för möjlig utbyggnad

Northern_Lights

Northern Lights tilldelade EU-medel för möjlig utbyggnad EU-kommissionen meddelar att Northern Lights tilldelas 4 miljoner euro under finansieringssystemet Connecting Europe Facility (CEF). Finansieringen är öronmärkt för FEED-studier (Front-End Engineering Design) för utbyggnad av Northern Lights CO2-transport- och lagringskapacitet till över 5 miljoner ton per år. Denna tilldelning är en signal om att EU värdesätter den […]

EU Innovation Fund: Lessons learnt from the first call for large-scale projects

Innovation Fund

EU Innovation Fund: Lessons learnt from the first call for large-scale projects Företag som planerar att delta i EUs Innovationsfonds nästa utlysning rekommenderas att titta på inspelningen från eventet ”Innovation Fund: Lessons learnt from the first call for large-scale projects”. Här finns en samlad analys, rekommendationer och lärdomar från den första utlysningen och under eventet […]