Remiss Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS

Remiss av Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS

Diarienummer: M2021/00822

Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS” är ute på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 mars 2022.

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten, företag och organisationer som inte är med på listan har rätt att lämna synpunkter.

 

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter