ABB och Captimise banar väg för utfasning av fossila bränslen inom cementindustrin

Leaders from the two companies have agreed to use their solutions that exist today to drive change for customers. Image Captimise and ABB

ABB och Captimise utökar sitt samarbete för att driva på införandet av kostnadseffektiv teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS) inom cementindustrin. Enligt ett samförståndsavtal kommer de två företagen att utveckla screening-, genomförbarhets- och Frontend-utveckling and designstudier. Initiativet kommer att hjälpa cementproducenter att identifiera lämpliga och kostnadseffektiva […]