Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Igelsta

  Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anläggning vid Igelstaverket i Södertälje där företaget idag producerar fjärrvärme och el. Den pågående systemstudien visar att en sådan anläggning skulle kunna fånga in 650 000 ton CO2 per år. Den förstudie som genomförts för att undersöka möjligheterna att bygga en […]