Hur ser världen ut 2030? Det frågar sig företrädare för näringslivet.

newspapers Pixabay

Debatt: Omställningen är här – dags för politiken att leverera Sveriges viktigaste klimatinsats är att gå i täten för lösningar som kan omsättas inom EU eller globalt och att EU-politiken möjliggör denna omställning och här ska nordiska arbetet användas strategiskt. 2030 finns ledande koncept i gång för materialåtervinning, förnybara drivmedel, produktion av byggnader med lågt klimatavtryck […]