Norske Carbon Centric lanserer karbonfangstprosjekt på Island

Kalka

Carbon Centric og Kalka har inngått samarbeid om å etablere karbonfangst på Islands eneste avfallsforbrenningsanlegg. Dette blir Carbon Centrics første prosjekt utenfor Norge. Cirka 10 000 tonn CO2 kan fanges fra forbrenningsanlegget årlig. Målet er at fangstanlegget i Reykjanesbær skal være i drift i 2025. Prosjektet vil dra nytte av Carbon Centrics standardiserte karbonfangstkonsept. Kalka […]