Faktapromemoria från Miljödepartementet: Meddelande om hållbara kolcykler

Meddelande om hållbara kolcykler Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Hållbara kretslopp för kol, COM(2021) 800. Förslaget beskriver behovet av och EU-kommissionens plan för att utveckla både naturliga och tekniska system för upptag, infångning, återanvändning och lagring av kol i stor skala för att nå EU:s mål om klimatneutralitet. EU-kommissionen betonar […]