Remiss Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS

första andra tredje

Remiss av Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS Diarienummer: M2021/00822 Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS” är ute på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 mars 2022. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas […]