Ökade incitament för investeringar i koldioxidinfångning

Elisabeth Svantesson, finansminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Finansdepartementet remitterar i dag förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid. Förslaget ska öka incitamenten för att investera i teknik som ska avskilja och fånga in koldioxid i exempelvis fabriker, kraftvärmeverk och andra stora punktutsläppskällor. Förslaget innebär i korthet att företag som i exempelvis en industri- eller en kraftvärmeanläggning använder teknik […]