Nu läggs grunden för europeisk standardisering av metoder för koldioxidinfångning

SIS

Att fånga in, lagra och även använda koldioxid är helt nödvändigt för att minska de klimatpåverkande utsläppen och nå 1,5-gradersmålet. För att lyckas behövs gemensamma, effektiva och säkra lösningar. Denna vecka startar ett nytt europeiskt standardiseringsarbete med ett flertal experter på plats i Bryssel, ett viktigt tillfälle för Sverige och svenska företag att påverka kommande […]

Nya möjligheter inom CCS/CCU-standardisering

image41s9i

Välkommen till digitalt informationsmöte den 15 december kl. 09:00 – 09:45, där SIS informerar om kommande europeisk standardisering av avskiljning, transport, lagring och användning av koldioxid. CCS och CCU är enligt många en nyckelkomponent för att nå klimatmålen och ett område där regeringen, EU och många företag nu satsar stort. Utmaningarna inom området är till […]