Heba köper minusutsläpp i Stockholm Exergis framtida bio-CCS-anläggning

Heba

Heba är först ut med att signera avsiktsförklaring med Stockholm Exergi för att köpa minusutsläpp från företagets framtida bio-CCS-anläggning. Köpen av minusutsläpp bidrar samtidigt till finansieringen av anläggningen som planeras vara i drift 2026. – Heba vill vara aktivt i utvecklingen för att minimera utsläpp som belastar klimatet. Omställningen är helt avgörande för framtiden. Att […]

Handbok: CCS för avfallsförbränning

AvfallsCCS

Statkraft Varme, Forus Energigjenvinning, BIR, Returkraft och Hafslund Oslo Celcio är norska avfallsförbränningsanläggningar som alla har aktiviteter relaterade till avskiljning, lagring och/eller användning av koldioxid (CCUS) – med många liknande utmaningar. Med detta som bakgrund har parterna etablerat branschsamarbetet KAN – Climate cure for Waste Incineration i Norge som ska bidra till ökat informationsutbyte och […]

Forskare: Det behövs 1 300 gånger mer negativa utsläpp

Climeworks

Till år 2050 behövs 1 300 gånger mer teknisk infångning och lagring av koldioxid än hittills planerat – lågt räknat. Det visar en ny rapport där forskare för första gången har analyserat världens planer på att genomföra negativa utsläpp. Men viktigare för att undvika farliga klimatförändringar är något helt annat. Rapporten analyserar nuvarande forskning om negativa […]

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Dava-kraftvarmeverk

En helt ny fabrik för metanoltillverkning kan bli verklighet genom ett samarbete mellan Umeå Energi och företaget Liquid wind. Koldioxid från el- och värmeproduktionen vid Dåva kraftvärmeverk ska nyttjas som råvara i processen. En inledande förstudie visar att etableringen kan bli ett mycket viktigt bidrag för att nå Umeå Kommuns klimatmål och en minskning av […]

Koldioxidinfångning behöver skalas upp kraftigt

koldioxid

Arbetet för att förhindra en temperaturförhöjning på över 2 grader släpar efter, och naturliga koldioxidinfångningsmetoder som att plantera träd kommer inte vara tillräckliga. Istället krävs en massiv utrullning av koldioxidinfångning på teknisk väg. Det konstaterar en grupp forskare från bland annat Oxfords universitet i en ny rapport.  Det handlar om miljarder ton koldioxid som behöver dammsugas […]

Södra, Equinor och Verdane samarbetar för att fånga in koldioxid

Södra

Södra skogsägarna, oljebolaget Equinor och riskkapitalbolaget Verdane slår sina påsar ihop i nystartade Njord Carbon. Målet är att skapa en komplett värdekedja för biogen koldioxidinfångning – och sälja utsläppskrediter på den öppna marknaden. Ska skapa positivt bidrag till klimatetDet internationella samarbetet går under namnet Njord Carbon. Södra, Verdane och Equinor har tillsammans kunskap och förutsättningar […]

Koldioxidlagring i Nordsjön ska få utsläppen hos avfallsjätten Renova till noll

Savenas-CCS

I hopp om att nå ett nettonollutsläpp till 2035 vill Renova lagra koldioxid under Nordsjön. Renova hanterar avfallet från tio västsvenska kommuner. Genom avfallsförbränning släpper de ut omkring 200 000 ton fossil koldioxid. I en ny undersökning utreder de med Göteborgs Energi om det finns tekniska möjligheter att använda sig av koldioxidlagring för att halvera utsläppen. […]

Ett steg närmare att förverkliga Stella Maris CCS

Stella Maris

Tillsammans med Wintershall Dea har Altera Infrastructure ansökt om en koldioxidlagringslicens i Nordsjön för ”Havstjerne”-projektet. Alteras Stella Maris CCS-lösning är skräddarsydd för att samla in, transportera, injicera och lagra 10 miljoner ton CO2 per år med hjälp av strategiskt placerade insamlingshubbar och stora CO2-bärare för transport till säker och permanent lagring till havs. >> Läs […]

Är det dags att fånga in koldioxid i Skåne?

Öresundskraft

Stort i HD-Sydsvenskan om skånska satsningar på koldioxidinfångning – CCS – med teknik, potential, infrastruktur och utmaningar. Sysav har som mål att vara klimatpositivt 2030: minska utsläppen men också binda mer koldioxid än vi släpper ut. Utöver att reducera mängden plast till förbränning behövs också infångande och lagring av koldioxid.    – Om vi kan göra en stor […]

EU Innovation Fund Informationsmöte

EU:s Innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Den 26 januari 2023 kommer en del […]