Östersjön utreds som kyrkogård för koldioxid

SGU

Kan Sverige begrava och lagra koldioxid under havsbotten i Östersjön?Det ska Sveriges geologiska undersökning utreda på uppdrag av regeringen. Nu inleds arbetet på Gotland och utanför Skånes kust. På gotländska Sudret borras hål på land för att analysera berggrunden. Samtidigt inleds seismiska undersökningar från ett fartyg utanför Skåne, som ska ge en bild av hur […]

Nytt avsnitt av Klimatpositivt! med Karina Antin, K2A Knaust & Andersson Fastigheter

Karina Karolina

I detta avsnitt gästas vi av Karina Antin, hållbarhetschef på K2A Knaust & Andersson Fastigheter, och får en inblick i hur ett fastighetsbolag som K2A arbetar med att minska sin klimatpåverkan och hur de ska nå sin målsättning om att bli det första klimatpositiva fastighetsbolaget i Sverige, redan 2027. Du bjuds på ett spännande och […]

IEA: How new business models are boosting momentum on CCUS

2022 was a strong year for carbon capture, utilisation, and storage (CCUS). More than 140 new projects were announced, increasing planned storage capacity by 80%, and capture capacity by 30%. CCUS projects were announced in seven additional countries, in central and southern Europe, the Middle East, and Southeast Asia, bringing the total number of countries […]

Akademiska Hus storsatsar på fjärrvärme med negativa utsläpp

För att ta viktiga steg mot klimatneutralitet och skapa än mer hållbara campus, tecknar Akademiska Hus intentionsavtal med Stockholm Exergi för köp av negativa utsläpp från bio-CCS. Minusutsläppen kan användas för att motverka fossila utsläpp som är svåra att reducera och för att minska klimatavtrycket från fjärrvärmen som köps in. Tidigare har även gröna fjärrvärmeavtal […]

Heba köper minusutsläpp i Stockholm Exergis framtida bio-CCS-anläggning

Heba

Heba är först ut med att signera avsiktsförklaring med Stockholm Exergi för att köpa minusutsläpp från företagets framtida bio-CCS-anläggning. Köpen av minusutsläpp bidrar samtidigt till finansieringen av anläggningen som planeras vara i drift 2026. – Heba vill vara aktivt i utvecklingen för att minimera utsläpp som belastar klimatet. Omställningen är helt avgörande för framtiden. Att […]

Handbok: CCS för avfallsförbränning

AvfallsCCS

Statkraft Varme, Forus Energigjenvinning, BIR, Returkraft och Hafslund Oslo Celcio är norska avfallsförbränningsanläggningar som alla har aktiviteter relaterade till avskiljning, lagring och/eller användning av koldioxid (CCUS) – med många liknande utmaningar. Med detta som bakgrund har parterna etablerat branschsamarbetet KAN – Climate cure for Waste Incineration i Norge som ska bidra till ökat informationsutbyte och […]

Forskare: Det behövs 1 300 gånger mer negativa utsläpp

Climeworks

Till år 2050 behövs 1 300 gånger mer teknisk infångning och lagring av koldioxid än hittills planerat – lågt räknat. Det visar en ny rapport där forskare för första gången har analyserat världens planer på att genomföra negativa utsläpp. Men viktigare för att undvika farliga klimatförändringar är något helt annat. Rapporten analyserar nuvarande forskning om negativa […]

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Dava-kraftvarmeverk

En helt ny fabrik för metanoltillverkning kan bli verklighet genom ett samarbete mellan Umeå Energi och företaget Liquid wind. Koldioxid från el- och värmeproduktionen vid Dåva kraftvärmeverk ska nyttjas som råvara i processen. En inledande förstudie visar att etableringen kan bli ett mycket viktigt bidrag för att nå Umeå Kommuns klimatmål och en minskning av […]