Sikter mot CCS-beslutning på Klemetsrud til sommeren

Hafslund

(Montel) Oslo Hafslund Celsio tar sikte på å ta en investeringsbeslutning i sommer for karbonfangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. – Vi sikter mot investeringsbeslutning sommeren 2024, sa Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS og karbonmarkeder i Hafslund Oslo Celsio. Prosjektet, som er helt sentralt i Oslos klimakuttplaner frem mot 2030, har tidligere blitt satt […]

Norge blir först med storskalig avfalls-CCS

Klemetsrud

Efter en period med osäkerhet kring finansieringen är Hafslund Oslo Celsio i full gång med att bygga världens första fullskaliga avfalls-CCS, där 400 000 ton koldioxid per år ska avskiljas. Den ekonomiska lösningen finns i energiåtervinningen av värmen som får en extra uppgift i avskiljningsprocessen. CCS på avfallsförbränning är snart ett kommersiellt faktum, menar CCS-direktör […]