orstedt

NCC får uppdrag av Ørsted när anläggning för avskiljning av koldioxid byggs i Danmark NCC har tecknat avtal med energibolaget Ørsted för att bygga en anläggning för avskiljning och lagring av koldioxid i Danmark. Arbetet förväntas vara färdigställt i slutet av 2025. Uppdraget uppgår till cirka 300 MSEK. Danmarks största energibolag Ørsted ska på uppdrag av […]

Ørsted startar ett stort CCS-Projekt för att minska utsläppen

Ørsted

Ørsted har påbörjat bygget av två anläggningar för koldioxidinfångning (CCS) vid Asnæs kraftstation i Kalundborg och Avedøre kraftstation i Storköpenhamn. Detta är Danmarks första storskaliga projekt för koldioxidinfångning och markerar en ny era för CCS-tekniken i landet. Projektet, som inleder driften i början av 2026, förväntas fånga upp 430 000 ton biogen koldioxid årligen från […]

Aker Carbon Capture to deliver five Just Catch units to Ørsted bioenergy plants in Denmark

Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture has been awarded a large-scale carbon capture project by Ørsted, a global leader in renewable energy, for its Ørsted Kalundborg Hub in Denmark. As the carbon capture provider, Aker Carbon Capture will deliver five Just Catch units, additional equipment such as liquefaction systems, and temporary CO2 storage and on-/offloading facilities with an […]

Ørsted kommer att fånga och lagra 400 000 ton koldioxid 2025

Ørsted

Ørsted kommer att fånga och lagra 400 000 ton koldioxid 2025 Ørsted planerar att etablera koldioxidavskiljning vid sitt fliseldade kraftvärmeverk Asnæs, i Kalundborg på västra Själland, och vid Avedøreverket i Köpenhamn. Tekniken och logistiken för hantering och lagring av koldioxid från de två kraftvärmeverken är på plats och om ekonomiskt stöd erhålls från det aktuella […]