Tung FN-rapport vill ge verktyg i klimatkampen

piqsels.com

Tung FN-rapport vill ge verktyg i klimatkampen ”Att begränsa klimatförändringen” lägger fokus på utsläppen av växthusgaser som värmer upp planeten – och vilka möjligheter som finns för att minska dem så att världen kan nå målen i Parisavtalet. Den nya rapporten från IPCC, som inte utför någon egen forskning utan sammanfattar kunskapsläget, kommer förutom behovet […]

KTH söker doktorand inom strategisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6

kth

Doktorand inom strategisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6 Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH I doktorandprojektet kommer förutsättningar att utveckla en integrerad nordisk marknad för avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) att undersökas. En sådan marknad skulle skapa förutsättningar att öka nyttiggörandet av den potential för bio-CCS som framför allt finns i Sverige […]