Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet

pappersbruk

En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras. – För att […]

Sverige och Schweiz banar väg för internationell handel med negativa utsläpp

Schweiz

Under årets klimatkonferens, COP28, ingick Sverige och Schweiz ett samförståndsavtal för att testköra reglerna för utsläppshandel.  Nu tar Sverige och Schweiz de första stegen för att bygga upp en internationell marknad för negativa utsläpp under Parisavtalets regelverk. – Detta unika pilotsamarbete handlar om att skapa en fungerande marknad för negativa utsläpp inom ramen för Parisavtalets regelverk. Det kommer vara […]

Tung FN-rapport vill ge verktyg i klimatkampen

piqsels.com

Tung FN-rapport vill ge verktyg i klimatkampen ”Att begränsa klimatförändringen” lägger fokus på utsläppen av växthusgaser som värmer upp planeten – och vilka möjligheter som finns för att minska dem så att världen kan nå målen i Parisavtalet. Den nya rapporten från IPCC, som inte utför någon egen forskning utan sammanfattar kunskapsläget, kommer förutom behovet […]

KTH söker doktorand inom strategisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6

kth

Doktorand inom strategisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6 Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH I doktorandprojektet kommer förutsättningar att utveckla en integrerad nordisk marknad för avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) att undersökas. En sådan marknad skulle skapa förutsättningar att öka nyttiggörandet av den potential för bio-CCS som framför allt finns i Sverige […]