SEB: ”Lägg inte krokben för infångning av koldioxid”

minusutsläpp

Ett myndighetsförslag hotar företagens ambitioner att finansiera en framväxande industri inom koldioxid­infångning. Det skulle frånta Sverige ett synnerligen bra verktyg för att nå nettonoll-utsläpp, skriver Hans Beyer, hållbarhetschef, och Olle Billinger, hållbarhets­expert, från SEB i Svenska Dagbladet den 14 juli. Sverige har goda möjligheter att genom koldioxid­infångning från skogsindustrin nå sitt klimatmål om nettonoll-utsläpp senast 2045. […]

SEB positions itself in emerging market for carbon removals

SEB

To achieve the goals of the Paris Agreement, it won’t be enough to reduce carbon emissions. It will also require removing carbon dioxide from the atmosphere. Here a new market is emerging for originating and trading in carbon removals, and SEB aims to take a leading role. Carbon dioxide an increasingly important commodity The Commodities […]

Helsingborg första kommun att koppla obligation till utsläpp av växthusgaser

Helsingborg

Helsingborg första kommun att koppla obligation till utsläpp av växthusgaser (CO2e) Helsingborgs stad kopplar ihop sitt ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete med stadens finansiering genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer. Nettonollutsläpp av växthusgaser i Helsingborg till 2035 är ett centralt mål, takten i utsläppsminskningarna kopplas nu till räntevillkoren på stadens obligationer. SEB Investment Management […]