Status på CO2-lagringslisenser i Norge

Utveckling av avskiljning och lagring av koldioxid är ett av Norges viktigaste bidrag till det globala arbetet med utsläppsminskningar och uppfyllande av ambitionerna i Parisavtalet. En ny publikation från Bellona redovisar status för de CO2-lagringslicenser som har tilldelats hittills i Norge. >> Läs hos Bellona I

Carbon Centric henter 120 millioner til karbonfangstsatsing

Carbon Centric

Karbonfangstselskapet Carbon Centric rigger seg for vekst og får Obligo og Vardar inn på eiersiden. Med en voksende prosjektportefølje og internasjonale ambisjoner har Carbon Centric etablert seg som en av Norges ledende prosjektutviklere for karbonfangst i industrien. Nå styrker de eiersiden med både industriell og finansiell kompetanse. Totalt henter Carbon Centric inn over 120 millioner […]

Norge begraver utsläpp – 2,6 km under havsbotten

Bergen

Norge har dragit in biljoner på olja. Nu vill landet tjäna pengar på att begrava koldioxid djupt ned i berggrunden. Frågan är om tekniken är redo för den storskaliga utrullning som FN:s klimatmål kräver? >> Läs reportaget i SvD

Norske Carbon Centric lanserer karbonfangstprosjekt på Island

Kalka

Carbon Centric og Kalka har inngått samarbeid om å etablere karbonfangst på Islands eneste avfallsforbrenningsanlegg. Dette blir Carbon Centrics første prosjekt utenfor Norge. Cirka 10 000 tonn CO2 kan fanges fra forbrenningsanlegget årlig. Målet er at fangstanlegget i Reykjanesbær skal være i drift i 2025. Prosjektet vil dra nytte av Carbon Centrics standardiserte karbonfangstkonsept. Kalka […]

EU-forslag vil detaljstyre CO₂-lagring på norsk sokkel

Equinor

EU-kommisjonen har lagt frem forslag som innebærer at EU-regler vil detaljstyre hvem som skal kunne lagre CO₂ på norsk sokkel, og hvordan lagringen skal skje. Både oljenæringen og Olje- og energidepartementet jobber nå med å få oversikt over hva forslagene vil bety for fremtidig karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge. Det skriver Alf Ole Ask. […]

Norge: Industrien kan fjerne koldioxid med nye virkemidler

CO2-utslapp. Pixabay

En omvendt avgift der industrien får betalt for å fjerne koldioxid fra omgivelsesluft, kan utløse industriell karbonfjerning, skriver Miljødirektoratet. Industriell karbonfjerning er fangst av CO2 fra omgivelsesluft (Direct Air Capture, DAC) eller fangst av biogene utslipp (bio-CCS eller BECCS), der klimagassen lagres permanent i geologiske reservoarer. Virkemidler for industriell karbonfjerning Miljødirektoratet har vurdert potensial, barrierer og […]

Ansökningar om tillstånd att lagra koldioxid i Nordsjön

Det norska Olje- och Energidepartementet har tagit emot ansökningar från fem företag i samband med utlysningen av ett område i Nordsjön relaterat till lagring av koldioxid på norska kontinentalsockeln. — Det stora intresset för koldioxidlagring på NCS är glädjande. Att vi regelbundet får ansökningar om att annonsera ut områden och att lagra koldioxid i dessa […]

Det är något stort på gång inom CCS!

Det räcker inte att enbart sluta med fossila bränslen för att nå klimatmålet om 1,5 grader global uppvärmning. Vi måste även städa atmosfären på koldioxid genom att fånga in och lagra koldioxid. Sverige och Norge är just nu världsledande inom CCS och BioCCS och förra veckan arrangerade Klimpo och Zero Norge ett BioCCS-safari till Oslo. […]

Stella Maris CCS – ett viktigt steg mot koldioxidlagring

Johanne

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och kräver omedelbara åtgärder. #CCS är en del av lösningen. För att uppnå målen i Parisavtalet behöver vi inte bara minska utsläppen dramatiskt utan vi behöver också samla in, transportera och lagra koldioxid i massiv skala. Världen behöver en kollektiv insats och infrastrukturinvesteringar på en nivå som […]