Aker Carbon Capture awarded study for capturing biogenic CO2 in Sweden

ACC

Aker Carbon Capture has been awarded a feasibility study by Nordbex AB, a Swedish developer of modular carbon negative power plants, for the integration of two Just Catch 100 carbon capture units into an electric power generation project in southern Sweden. Waste residues from local forestry management, timber and pulp and paper industries will be […]

Nu läggs grunden för europeisk standardisering av metoder för koldioxidinfångning

SIS

Att fånga in, lagra och även använda koldioxid är helt nödvändigt för att minska de klimatpåverkande utsläppen och nå 1,5-gradersmålet. För att lyckas behövs gemensamma, effektiva och säkra lösningar. Denna vecka startar ett nytt europeiskt standardiseringsarbete med ett flertal experter på plats i Bryssel, ett viktigt tillfälle för Sverige och svenska företag att påverka kommande […]

Nya steg mot Malmös framtida koldioxidinfrastruktur

Malmogruppen

CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av en koldioxid-hubb i Malmö. Samarbetet är en del av det regionala projektet Carbon Network South Sweden, CNetSS, och kommer att genomföra förstudier för att undersöka förutsättningarna för ett mellanlager i Norra hamnen. CNetSS, ett samverkansprojekt mellan ledande aktörer inom energi och […]

Nytt avsnitt av Klimatpositivt! med Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Karolina Robert

I det här avsnittet av Klimatpositivt! är vi glada att välkomna Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten. Det blir ett inspirerande samtal om Energimyndighetens viktiga roll i samhällsomställningen och om allt arbete som pågår för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål. Vi får veta mer om aktuella initiativ och framsteg inom myndigheten; pilotprogrammet med […]

UK CCS project enters FEED phase as Technip Energies snatches contract

Harbour Energy

The Viking Link carbon capture and storage (CCS) project in the UK has entered the front-end engineering design (FEED) phase with the award of the contract to Technip Energies. Viking CCS, previously known as V Net Zero, is the Humber-based CO2 transportation and storage network led by UK oil and gas producer Harbour Energy with energy […]

”Plastansvar kan finansiera CCS”

CCS

Med ett slags utvidgat producentansvar skulle utsläppskostnaderna för förbränning av plast hamna hos de som sätter plasten på marknaden. Det menar Energimyndigheten, som i en färsk rapport ger flera förslag till styrmedel för att kunna få fler att satsa på insamling och lagring av koldioxid.  – Ett ”plastansvar” vore ett utmärkt sätt att få förorenaren […]

Ørsted startar ett stort CCS-Projekt för att minska utsläppen

Ørsted

Ørsted har påbörjat bygget av två anläggningar för koldioxidinfångning (CCS) vid Asnæs kraftstation i Kalundborg och Avedøre kraftstation i Storköpenhamn. Detta är Danmarks första storskaliga projekt för koldioxidinfångning och markerar en ny era för CCS-tekniken i landet. Projektet, som inleder driften i början av 2026, förväntas fånga upp 430 000 ton biogen koldioxid årligen från […]

Energimyndigheten levererar förslag för Sveriges resa till fossilfrihet

Robert Andrén

Klimatnytta, konkurrenskraftigt näringsliv och ökad försörjningstrygghet. Omställningen till fossilfritt innebär stora möjligheter för Sverige. Energimyndigheten levererar fem rapporter med beslutsunderlag för en hållbar omställning. – När vi hanterar klimatutmaningarna ska vi se till att vi också skapar ett smartare, konkurrenskraftigt, mer rättvist och resurseffektivt samhälle. De beslutsunderlag vi nu levererar innehåller nycklar för en lyckad […]