Adopted: New templates for Member States’ climate reporting incl. bio-CCS

european-union

On 7 May 2024, the Commission adopted an Implementing Regulation updating the templates for Member States to report their climate action data.  Specifically, the templates that were updated concern the reporting by Member States on: The data collected through these reporting templates helps the Commission determine whether Member States and the EU are on track […]

Strategi för biogen koldioxidinfångning lanserad och överlämnad till regeringen

Idag överlämnade Fossilfritt Sverige en strategi för biogen koldioxidinfångning till regeringen och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 29 aktörer har bidragit till arbetet och ställt sig bakom strategin som visar hur Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen.   Sverige har unika förutsättningar att utveckla biogen koldioxidinfångning, det vill säga infångning av koldioxid som […]

Ett viktigt steg mot minskad klimatbelastning från avfall!

Renova

Renovas styrelse har idag fattat ett inriktningsbeslut att införa koldioxidinfångning och lagring eller återanvändning, så kallad CCS eller CCU, på en av fyra linjer på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk till år 2030. Införandet av CCS eller CCU skulle ge en möjlighet till halvering av Renovas klimatpåverkan. Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning för att identifiera möjliga […]

Aker Carbon Capture Announces Agreement to form Joint Venture with SLB

ACC

OSLO, Norway, March 27, 2024 Aker Carbon Capture ASA (Oslo: ACC) today announced an agreement with SLB to combine their respective carbon capture businesses to support accelerated industrial decarbonization at scale.  Bringing together complementary technology portfolios, leading process design expertise and an established project delivery platform, the partnership will leverage ACC’s commercial carbon capture product […]

Post-it & Fallskärm: Lösningen på klimatkrisen?

Soraya

Postit-lappen och ett fallskärmshopp är kanske nyckeln till att lösa klimatkrisenVi står inför en monumental strid mot klimatutmaningarna, där modet utgör vår främsta allierade. Men den stora frågan är om vi verkligen besitter tillräckligt med mod för att triumfera? För att effektivt bekämpa den globala uppvärmningen och transformera våra energisystem krävs det en revolutionär omställning. […]

Öresundskraft seeks to contract CO2 storage operator

oresundskraft

In Sweden, municipal energy company Öresundskraft AB has announced that it is taking ”significant steps” towards its carbon capture and storage (CCS) initiative at its Filbornaverket waste-fired combined heat and power (CHP) plant in Helsingborg. Operational by 2027 The company plans to have the carbon capture facility operational by 2027 and is currently in the […]

Sikter mot CCS-beslutning på Klemetsrud til sommeren

Hafslund

(Montel) Oslo Hafslund Celsio tar sikte på å ta en investeringsbeslutning i sommer for karbonfangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. – Vi sikter mot investeringsbeslutning sommeren 2024, sa Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS og karbonmarkeder i Hafslund Oslo Celsio. Prosjektet, som er helt sentralt i Oslos klimakuttplaner frem mot 2030, har tidligere blitt satt […]

Aker Carbon Capture awarded study for capturing biogenic CO2 in Sweden

ACC

Aker Carbon Capture has been awarded a feasibility study by Nordbex AB, a Swedish developer of modular carbon negative power plants, for the integration of two Just Catch 100 carbon capture units into an electric power generation project in southern Sweden. Waste residues from local forestry management, timber and pulp and paper industries will be […]

Nytt avsnitt av Klimatpositivt! med Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Karolina Robert

I det här avsnittet av Klimatpositivt! är vi glada att välkomna Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten. Det blir ett inspirerande samtal om Energimyndighetens viktiga roll i samhällsomställningen och om allt arbete som pågår för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål. Vi får veta mer om aktuella initiativ och framsteg inom myndigheten; pilotprogrammet med […]